Så gik 2021   

På trods af coronaen bød året på masser af opgaver.
Mange typiske og kendte. Mange nye og spændende.

Vores klinik favner bredt. Bredere end de fleste i branchen. Ikke mindst fordi vi er to terapeuter med forskellige kompetencer og erfaringer at byde ind med. Specialister på hvert vort felt, og alligevel har vi flere områder som fællesnævner.
Vores force er som bekendt, at vi kan være to terapeuter ”på samme klient eller klienter”.

Her er et tilbageblik på Jannes opgaver i 2021:

Domsanbragte klienter…  har udgjort en stor del af opgaverne i 2021. Både tidsmæssigt og mentalt.
Det, at have et lavt kognitivt niveau og derfor have brug for professionel hjælp til at lære at forstå og håndtere sin egen seksualitet, er en voldsom udfordring.
Det kræver meget af mig som terapeut og sexolog, for ofte er disse klienter massivt omsorgssvigtet. Alene dét kræver en særlig ekstra indsats.
Blot det at opnå klientens tillid er en opgave i sig selv. Klientens erfaring er typisk, at ”voksne” svigter og løber fra deres ansvar.
Grundlæggende faktorer kommer i spil:
Hvordan har klientens seksualitet udviklet sig kontra den normale seksuelle udvikling?
Hvad er normalt – hvad er unormalt?
Egne grænser – andres grænser.
Hvorfor var det, at jeg blev domsanbragt? Forståelse af rigtigt og forkert.

Jeg støtter, rådgiver og giver faglig seksualvejledning, men primært iværksætter jeg den behandling, klienten har behov for. Oftest med fokus på de seksuelle overgreb, der gemmer sig i sagen.

Jeg følger endvidere klienten gennem de retssager, der måtte være undervejs.
Det betyder blandt andet statusrapporter til kommunerne.
Et samarbejde med anklagemyndighedens tilsynsfolk.
Et samarbejder med personalet på de sikrede institutioner.
Og til tider indebærer opgaven at arbejde både med ofrene og med krænkerne.

Det er ikke et job for svage sjæle.
Man skal være forberedt på at arbejde meget direkte med seksualiteten, når den giver allerflest udfordringer. Indimellem opstår der heldigvis små lysglimt. Forståelse, positiv handlen og glæde.
Det ER et længerevarende samarbejde. Og det er jeg forberedt på.
Heldigvis lykkes det altid at skabe et eller andet niveau af positiv forandring.
Det gjorde det også i 2021

Parterapien… har budt på både typiske opgaver og usædvanlige udfordringer i 2021.
Min intensive parterapi strækker sig over to og en halv dag, fx fre – søn, hvilket er hårdt arbejde for mig, både mentalt og fysisk. Trættende. Undervejs sparres med Tommy, så vi begge er opdateret på parrets situation.
Har i år mødt flere ”vanskelige” parforhold end tidligere. Kun et enkelt hold måtte anbefales at gå andre veje først, da der var både alkohol- og stofmisbrug ind over.
Men ellers er jeg tilpas med vanskelige opgaver. Det er udfordrende og lærerigt.

Singler…  tager kontakt med vidt forskellige udfordringer og ønsker.
Mange har seksuelle udfordringer, mange har problemer med sig selv eller med partneren. Søger hjælp og vejledning, og mine kompetencer som sexolog og seksualvejleder er en kæmpe ballast for disse mange klienter, der har behov for en terapeut med et særdeles bredt, terapeutisk erfaringsgrundlag.

Klienter med handicap… og deres seksuelle udfordringer er mit specialeområde. Enkelte kommer i klinikken, men de fleste kører jeg ud til – landet over. Der har været en del i 2021, og det har betydet megen kørsel på landevejene.

Interviews… er en afveksling i arbejdet.
I 2021 har to norske fagtidsskrifter ønsket og fået interviews med mig. Det er en fornøjelse at kunne fortælle en bred, faglig skare om mit arbejde, og ikke mindst når andre lande viser interesse for mit virke.
Begge interviews kan læses andetsteds på min blog.

Derudover kontaktes jeg jævnligt at studerende, der knokler med studierne, rapporter og opgaver indenfor mine fagområder. De samme spørgsmål igen og igen, men jeg hjælper gerne, når tiden er der.

Manuskonsulent på DR´s serie ”Doggystyle”… var en herlig og afvekslende opgave i en helt anden ”branche”.
Serien handler blandt andet om en svær handicappet ung pige, som i filmen spilles af en ung skuespiller.

At være konsulent på manuskriptet i det tidligere stadie har været nytænkning i mit virke, og jeg betragter det som en anerkendelse af min faglighed.

 

Her er et tilbageblik på Tommys opgaver i 2021:

Tommy varetager mange opgaver med enkelt-klienter, som han arbejder med hypnoterapeutisk.
Et effektivt redskab, når der primært skal arbejdes med, hvor følelserne driller.

Fobier… alt fra flyveangst, højdeskræk, angst for at sove alene, angst for monstre, angst for at kaste op, bekymring for køresyge, angst for klima/katastrofer, angst for sygdom og død, angst for at køre bil (efter ulykke) og en del generaliseret angst.
Og mange andre psykologiske drillerier, koblet til en konkret bekymring eller angst. Ofte med udgangspunkt i en tidligere hændelse, der har gjort uheldigt indtryk.

Stress…  er mange ting, men i bund og grund en alarmtilstand i kroppen, som kommer til udtryk på utallige måder. Kan worst case udvikle depression, og har haft enkelte depressionstilstande at arbejde med i år.
Stressarbejdet fordeler sig nogenlunde ligeligt med hypnoterapi og adfærdsterapi, og Janne tager ofte del i arbejdet med sin kognitive terapi.

Jalousi… har præget opgaverne i år. Mere end så ofte tidligere. Jalousien skal være en irrationel jalousi, hvis hypnosen skal have effekt. Er der ”hold” i jalousien, er det netop ikke hypnosen, der er bedste indfaldsvinkel.

Selvtillid/selvværd… et område, der kommer på bordet igen og igen. Ofte overdraget fra Jannes arbejde, hvor hun får afsløret manglen på en af delene, eller begge. Men det er to vidt forskellige!
Et arbejde, hvor hypnosen kan gøre underværker. Men ikke stå alene. Ofte fordi der er en partner involveret, hvorfor det også bliver en del af parterapien.

Sorg… enkelte gange har der i år været klienter i sorg. Sorg har fået status som diagnose, men det ændrer ikke arbejdet 😊 Sorg er en tilstand hypnosen kan ”lette”, men en stor del af arbejdet er samtalen i sig selv. Sorg bliver til savn over tid. Men sorgen kan ikke forceres, så anerkendelsen og accepten skal der arbejde med.

Børn… med mange forskellige udfordringer har udgjort en del. Igen har angsten været ”spøgelset” hos mange. Men også usikkerhed på mange fronter. ”Verden er indviklet og farlig” for nutidens børn.

Unge… har vanskeligt ved tidens krav. Eller deres egne krav, måske. Eksamensangst, de sociale medier, voksenrollen, forhold til forældre… mangesidet opgave. Mange klienter.

Øvrige… er vanskelige at beskrive, hvad angår udfordringer. Kan være mindre eller voldsomme. Alt fra overgreb til manglende kontakt til forældre/venner etc.

Derudover overleveres mange opgaver via Jannes parterapi. Opgaver, der i sagens natur er en del af parterapiens udfordringer.