Seksualitet og handicap

– for mennesker med nedsat funktionsniveau – og for fagpersoner …

… er et af mine specialer. Jeg har arbejdet professionelt inden for dette felt siden 1998. Jeg har et stort erfaringsgrundlag både inden for fødselshjerneskadeområdet og senhjerneskadeområdet. Jeg underviser i handicap-sexologi overalt i Danmark og i Grønland. Det er vejledning, udredning og undervisning for klienter med handicap, deres partnere, andre pårørende, uddannelsesinstitutioner og personalegrupper. Min undervisning er fyldt med praktiske eksempler fra hverdagen. Jeg sætter ord på – også de ting, som ellers kan være svære at få talt om. Jeg kommer gerne hjem til dig med et handicap, dér hvor du bor. Jeg bruges også som bisidder.

Ergoterapeut, ASK-konsulent og cert. PODD instruktør, Emmy Kjelmann, 2018:
“Jeg kender Janne fra mange års samarbejde på Neurocenter Østerskoven, hvor jeg arbejder som ergoterapeut og specialist i alternativ og supplerende kommunikation (ASK).
Janne møder borgere og kolleger med en høj grad af empati og anerkendelse. Hun er et meget tålmodigt menneske og giver sig god tid til at være lyttende.
Når det gælder svage borgeres rettigheder og muligheder for at blive hørt og få indflydelse på eget liv, kan Janne stille sig til rådighed på borgerens side, og i høj grad bidrage til at de opnår et værdigt og meningsfuldt liv.”

Bofællesskabet Frederiksgade, Brønderslev – Anne Marcussen, leder, 2018:
“Vi har i Bofællesskabet Frederiksgade afholdt temadag med emnet seksualitet. Inden temadagen planlagde jeg sammen med Janne Jaaks dagen udfra beboernes behov.
Temadagen blev en stor succes, og Janne var meget forberedt. Alle beboerne fik en mappe med billeder og lidt tekst at tale ud fra, og i løbet af dagen fik Janne skabt en tillidsfuld kontakt til alle.
Janne har en varm, forstående og meget respektfuld tilgang til beboerne, og vi kan kun give Janne de varmeste anbefalinger – det er bestemt ikke sidste gang vi kontakter hende.”  www.boffrederiksgade.dk

Klient med fysisk handicap, Rikke H, 2018:
“Som fysisk handicappet har jeg mere eller mindre altid været underlagt – jo nok mest mine egne – spilleregler for, hvordan jeg kunne og ikke kunne fremstå. I forbindelse med min mors død i 2009 begyndte jeg hos en psykolog, hvor jeg gik i ca. 2 år. Hun hjalp mig over tabet af min mor. Men min selvsikkerhed og mit selvværd havde ikke ændret sig. Da jeg i løbet af de seneste år oplever noget, der yderligere får mig til at tvivle på mig selv og sidde fast i oplevelsen, valgte jeg at kontakte Janne bl.a. pga. hendes arbejde med mennesker med handicap. Jeg var hos Janne en hel lørdag. Jeg fik talt tingene igennem sammen med Janne, og jeg var i hypnoseterapi hos Jannes mand, Tommy. Jeg kan virkelig ikke forklare, hvad der er sket med min måde at tænke på! Kun fra at gå og være hende, der helst ville gå i ét med væggen, er jeg nu en helt anden og mere autentisk udgave af mig selv, der tør være den, jeg er.”

Læs seneste interview, som vi i “handisex.dk” gav til bladet “Spastikeren”, august 2017, her:
www.spastikerforeningen.dk/medlemstilbud/medlemsmagasin/artikler/god-hjaelp-til-foraeldrenes-udfordringer/

Jeg tilbyder gerne at tage længerevarende opgaver hos jer. Hvor jeg er en del af personalet i en periode. Uge/måned. Det giver tryghed i jeres professionelle arbejde med seksualitet.

Seksualiteten er i kroppen, selv om du er født med – eller senere erhverver – et handicap. Som ungt menneske med nedsat funktionsniveau kan det være svært at være seksuelt søgende og seksuelt eksperimenterende, og derved – på helt naturlig vis – få opbygget sin seksuelle identitet. Som tidligere socialpædagog ved jeg, at mennesker med handicap ofte er afhængige af andres hjælp, når de skal udleve deres seksualitet. Jeg har mange, mange erfaringer i, hvor problemfyldte disse seksuelle udfordringer kan gøres – og hvor let de kan løses.

Jeg arbejder med ord, kropssprog, lyde, rollespil, fingerdukker, tegninger, farver, berøringer, fotografier, film o.a. Kroppen husker nogle gange bedre end hjernen – så alle muligheder for læring skal være til stede.

Bostedet Poul Mose Parken, Glamsbjerg – Ellinor Jørgensen-White, koordinator
“Tusind tak for en inspirerende kursusdag, Janne. Vores borgere taler fortsat om dagen.”

IPIS – NUUK – GRØNLAND – Karen Joelsen Kristensen, kst. afd. chef, oktober 2015:
“IPIS (Viden og Rådgivningscenter om handicap i Grønland) har brugt Janne Jaaks som ekstern konsulent i forbindelse med vores kursustilbud “Seksualitet og psykisk sygdom”. Formålet var at give deltagerne viden om begrebet “seksualitet” i relation til psykisk sygdom; herunder var der bl.a fokus på at give dem konkrete redskaber til at støtte op om og håndtere den enkeltes seksualitet i hverdagen.
Deltagerne var diverse fagpersoner, som til daglig arbejder med personer med psykisk sygdom som fx. personale på institutioner eller støttepersoner.
IPIS har været tilfreds med samarbejdet i forbindelse med forberedelsen af kurset, og deltagerne har meldt tilbage, at de har fået meget ud af kurset – de siger bl.a., at de har tilegnet sig ny viden samt fået konkrete redskaber, som de kan bruge i praksis.”

           grønland1

De imødekommende og glade kursister gav feedback: “God stemning på kurset – du giver god plads til vores spørgsmål og kommentarer – tak for dine eksempler med handlemåder fra praksis – tak for nye redskaber til håndtering – du gav mig mere kraft og lyst til mit arbejde – vi fik mange nye idéer – gruppearbejderne var gode – du er åben og forstående – jeg har haft det godt på dit kursus – tak fordi du også fortalte om ældre mennesker og deres seksualitet – du er dygtig og kompetent :)” TAK for dette foto, Najarak 🙂 TAK for perlekæden, Martha 🙂

De ergostuderendes Råd, PH Metropol, København
“Vores studerende havde efterlyst mere information vedrørende handicap og seksualitet end det, som bliver tilbudt på uddannelsen. Det var grunden til, at vi fik kontakt til Janne, og fik hende ud og holde et foredrag på PH Metropol. Det blev en stor succes, da Janne er en dygtig formidler og et super supplement til vores uddannelse. En god blanding af teorier, praktiske erfaringer og lovgivning på et ellers tabubelagt område.”

Varde Kommune, Thorkild Sloth Pedersen, Ældre- og handicapchef
“Varde Kommune har nydt godt af Janne Jaaks faglige viden om handicap og seksualitet, både i forbindelse med udarbejdelse af vejledningen “Seksualitet og borgere med funktionsnedsættelser” og ved en temadag om samme. Janne formidlede her sin viden og mangeårige erfaring med emnet på en professionel og inspirerende måde, og hendes umiddelbare tilgang var med til at skabe en positiv og åben stemning.”

Behandlingscentret Østerskoven, Hobro, hvor jeg siden 2003 har været tilknyttet.
Runa Steenfeldt, tidligere forstander:
“Behandlingscentret Østerskoven har over en årrække samarbejdet med Janne Jaaks i forhold til seksualvejledning af Østerskovens borgere. Samtidig arbejder Janne også med rådgivning, vejledning og sparring af personalet, og har i den forbindelse bl.a. udarbejdet Østerskovens seksualpolitik.
På Østerskoven sætter vi stor pris på samarbejdet med Janne, som bidrager med sit positive syn på seksualitet, og dermed gør det til en integreret del af den samlede tværfaglige indsats. Samtidig er Janne som person et menneske man føler sig tryg ved, og det har stor betydning for den funktion Janne varetager.”

Bo- og genoptræningscentret Lunden, Varde, hvor jeg er kommet jævnligt.
Birthe I. Hansen, afd. leder:
“Givende, inspirerende, lærerigt, bevægende at opleve dit relationsarbejde med mennesker med hjerneskader! Bevidstheden om at vi ikke kan alt selv, her på centret, men har brug for professionel hjælp til arbejdet med beboernes seksualitet.”

UUC Maglemosen, Ballerup, tværfaglig personalegruppe:
“Tak for en lærerig, inspirerende og spændende aften i seksualitetens tegn.
Dejligt at møde en velforberedt konsulent, som har let til smil, humor og åbenhed i sin tilgang og formidling af sit materiale.
Vi har fået os en øjenåbner og er nu blevet klædt på til at arbejde videre med at vejlede vores elever omkring deres relationer og seksualitet. Endvidere var det rart at få nogle gode og brugbare litteraturkilder.”

Rehabiliteringscenter Strandgården, Nykøbing Mors.
Mette Lynggaard, afd. leder:
“Tak for dit besøg som ekstern konsulent.  Du er en meget positiv person at samarbejde med. Du er velforberedt og lyttende og en rigtig god sparringspartner i forhold til vores tværfaglige team. Du er meget professionel i forhold til at håndtere seksualitet.”

Bostedet Poppelvej, Brovst, Gitte Røge, souschef:
“Tak for en god og lærerig eftermiddag.
I erkendelse af at vi havde brug for vejledning i forhold til problematikker for hvordan vi kan støtte og vejlede vores beboere i forhold til deres seksualitet, kontaktede vi Janne Jaaks og fik en aftale om undervisning.
Vi fik en god, inspirerende og professionel undervisning. Du har et naturligt og positivt syn på seksualitet, som virker afsmittende.
Vi oplever nu en åbenhed i forhold til at have fokus på beboernes seksualitet og ser frem til et fremtidigt samarbejde.”

Fra 1.1.2012 har jeg startet et samarbejde med Asgerbo Persson i Handisex. Vores mange forskellige kompetencer og erfaringer inden for seksualitet og handicap kommer dig som kunde til gode. Asgerbo og jeg kan bookes samlet eller hver for sig. Læs mere om Handisex her.

Avisen Sydsvenskan bragte i februar 2013 artiklen ‘Prakt!sk sexhjälp mot tvångscelibat’ hvor Handisex medvirker. Læs den her.

Helsingborg Dagblad har her i efteråret 2012 haft en artikel om ‘Sex utan hinder’ hvor Handisex medvirker. Læs den her.

Hvad tilbyder jeg dig, der har et handicap?

 • At komme hjem hvor du bor – på institution eller privat – og sammen med dig få klarhed over, hvordan du på bedste vis får glæde af din seksualitet. Vores samarbejde vil foregå ud fra dine egne ønsker – i åbenhed og dialog – og med respekt og tavshedspligt fra min side
 • At samarbejde med dig, selvom du ikke har verbalt sprog
 • At give dig målrettet seksualundervisning alene eller på små hold
 • At lære dig om hvordan din krop og dine kønsdele fungerer seksuelt
 • At lære dig at forstå og handle hensigtsmæssigt på din lyst og dine seksuelle behov
 • At give dig større selvtillid
 • At lære dig om sociale seksuelle spilleregler
 • At rådgive dig verbalt – og lære dig i prasis – om onani
 • At hjælpe dig med køb af erotisk legetøj, der egner sig til dig
 • At rådgive dig om stillinger i forbindelse med at gennemføre fx et samleje, sådan at du får kompenseret i forhold til fysiske begrænsninger
 • At rådgive dig om kæreste-liv
 • At lære dig at blive opmærksom på hvor dine egne seksuelle grænser går
 • At hjælpe dig med at få styr på forskellige former for seksualitet (bi- trans- eller homoseksualitet)
 • At hjælpe dig, hvis du har været udsat for et seksuelt overgreb
 • At vejlede dig over mail eller skype

Hvad tilbyder jeg jer, der er personale til mennesker med nedsat funktionsniveau?

Halve og hele temadage, så I på alle måder får den nødvendige viden og bliver rustet så godt som muligt til at tale om og håndtere seksualitet på en faglig, professionel og etisk korrekt måde. Jeg øver jer i at forholde jer til etiske dilemmaer, som I støder på, når I skal forholde jer til andres seksualitet. I vil finde balancen mellem jeres menneskelige nærhed og jeres professionalisme.
Jeg kan hjælpe jer med at få lavet jeres egen seksualpolitik – målrettet til netop jeres institution. Den vil give jer trygge og etisk korrekte rammer at arbejde indenfor.

Jeg tilbyder at besøge jer med henblik på at udrede specifikke borgeres seksualitet – og hjælpe jer med at få lavet en handleplan i forhold til, hvordan I håndterer eventuelle udfordringer på en etisk forsvarlig måde. Dette tilbud kan være specifikt målrettet i forhold til at afværge seksuelle overgreb.
Til uddannelsesinstitutioner tilbyder jeg et kursus, der dækker bredt eller specifikt og efter hvilken målgruppe eleverne skal arbejde med.

Til personalegrupper på institutioner tilbyder jeg altid et skræddersyet kursus ud fra de udfordringer netop I arbejder med og hvilken målgruppe af mennesker I arbejder med.

Jeg krydrer mine kurser med praktiske eksempler fra mit liv i arbejdet med mennesker med nedsat funktionsniveau.

I kurserne kan fx indgå:

 • Definitioner på hvad seksualitet dækker
 • Livsfaser og seksualitet
 • Hvorfor er seksualitet noget vi skal tage os af, når vi arbejder inden for handicap-området?
 • Etiske overvejelser
 • Hvor bør man have sit fokus?
 • Hvad sker der, hvis vi ikke er obs på seksualiteten?
 • Hvordan kommunikerer du med klienterne om seksualitet?
 • Hvilke former for støtte og hjælp til seksualitet skal vi kunne tilbyde?
 • Specielt udfordrende seksuel adfærd
 • Forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb
 • Forskellige handicaps og seksualitet – fx Senhjerneskade, Autismespektret, Cerebral Parese o.a.
 • Erotisk legetøj
 • Hvad er tilladt – hvad er forbudt?

Cerebral Parese og seksualitet er én af mine spidskompetencer. Læs min artikel i bladet “spastikeren” side 6 – 7:    KLIK HER

Tilbagemeldinger fra personalekursus på Lunden, Varde:
– Bo- og genoptræningscenter for yngre mennesker med senhjerneskade

 • Du er meget ydmyg overfor det du arbejder med, og du videreformidler det på en rigtig behagelig måde
 • GODT at du er så dejlig umiddelbar omkring emnet. Du har mange ting med, som jeg ikke selv havde tænkt over
 • Du satte tanker i gang hos mig
 • Fantastisk spændende – jeg håber på samarbejde med dig i fremtiden
 • Dit oplæg har været øjen-åbner for mig
 • Spændende – og nogle tankevækkende timer, som har givet mig stof til eftertanke
 • Nu får jeg lyst til at vi får afdækket alle vores beboeres seksualitet. Det handler jo om resten af deres liv!
 • Godt at blive mindet om den tavshedspligt, vi har. Og at man som hjælper ikke selv skal alting
 • Godt at du har nået rundt om flere ting, som vedrører seksualitet
 • Du underviser på en stille og rolig måde – med plads til spørgsmål
 • Jeg har fået noget at arbejde videre med
 • Tak fordi du kom 🙂

Tilbagemeldinger fra personalekursus på Jonstrupvang, Værløse:
– Bo- og aktivitetstilbud for 46 unge og voksne mennesker med handicap

 • Du er super god til at tale helt fordomsfrit om seksualitet
 • Det er rigtig godt, at du kan fortælle om så mange erfaringer fra dit praktiske arbejde med seksualitet
 • Dejligt at du er så afslappet i din undervisning, det fik mig til at føle mig godt tilpas
 • Jeg var usikker på emnet inden kurset, men du fik seksualitet i arbejdet med beboerne til at virke helt naturligt
 • Tak fordi du også gav lidt gode råd til min egen seksualitet
 • Gode udfordringer du gav os
 • Jeg kunne godt lide, at vi fik lov at stille anonyme spørgsmål
 • Tak for alle dine gode råd om seksualitet
 • Jeg har virkelig fået noget med hjem – TAK for det
 • Du er rigtig god til at undervise
 • Tak for dit gode humør

 

Seneste nyt

Dato: April 2024

Jeg har endnu ledige weekends til intensiv parterapi i foråret. 

Bemærk at jeg holder åbent hele juli måned.

Kontakt: Ring eller mail.

To i én pakkke – kun hos os!

To i én pakkke – kun hos os!
Hos Janne Jaaks tilbyder vi dig både kognitiv terapi og hypnoterapi i én pakke, hvis du ønsker det.
Vi kan mere… til mindre!

Mindfulness: Lær at leve her og nu…

Lær at leve her og nu.
Se hvordan…