BESØG FRA SYD KOREA
En delegation fra Syd Korea har netop været på besøg hos mig.
En gruppe kvinder fra organisationen WDE i Syd Korea havde ønsket mig til at fortælle og give viden om danske rettigheder og praktiske tiltag for kvinder med handicaps… især seksuelle udfordringer.
De havde derfor taget turen fra Syd Korea til København, hvor vi mødtes i et lokale på Københavns Rådhus.
Jeg havde i første omgang inviteret delegation hjem til Blokhus, men med flere deltagere i kørestol blev logistikken med flyveture og busser kompliceret. Derfor valgte jeg at afvikle mødet i Kbh, som de kom flyvende direkte til.
Det blev til en skøn blanding af foredrag, interview og fri samtale… med et utal af spørgsmål flyvende rundt.
Kvinder i Syd Korea har generelt mange udfordringer i et mandsdomineret land, men kvinder med handicaps er særligt udsatte. Ikke mindst når det seksuelle område nærmest er tabu.
Nu har de fået kendskab til vores vestlige tilgang til kvinder med handicaps… og især seksuelle udfordringer. Viden, ideer, praktik og mere til. Et stort (kulturelt og politisk) arbejde venter nu efterfølgende for WDE hjemme i Syd Korea.
En anderledes, og fantastisk spændende dag for begge parter.

Og tak til borgmester Jens Kristian Lütken, der sprang til og sikrede os et mødelokale på rådhuset.