Almindelig parterapi contra Intensiv Parterapi

Hvordan foregår en almindelig parterapi?  se også: http://jannejaaks.dk/parterapi-i-nordjylland/

I ganske almindelig parterapi får I sessioner på typisk to timer af gangen.
Mindre end to timer ad gangen tilbydes heldigvis ikke mange steder i dag, fordi vi ved, at det tager tid for et par og en parterapeut at skabe en tryg ramme, en behagelig tilstand og en tillid mellem alle tre parter. Alt sammen afgørende for at I som par kan åbne helt op overfor hinanden i forhold til, hvad I tænker og føler i bestemte situationer.
Tid er en væsentlig faktor i parterapi.

Typisk vil I som par opleve, at parterapeuten hurtigt spørger ind til jeres konkrete udfordringer. I giver hver jeres udlægning af dem. Parterapeuten begynder derpå samtaler med jer om disse konkrete udfordringer.
En dygtig parterapeut har alle mulige måder at spørge på, så I får svaret for jer selv. Lyttet til hinanden. Forstået hinanden.
Parterapeuten sikrer sig, at I rent faktisk har forstået meningen i det, som jeres partner siger. Sikrer sig, at I ikke kommer til at skabe jeres egen tolkning af, hvad partneren siger.
Vi mennesker tolker jo hele tiden alt og alle ud fra vores eget verdensbillede.

Så langt, så godt… med en almindelig parterapi.
Men midt i noget vigtigt siger parterapeuten, at ”tiden er gået for i dag.”
Eller – for at lægge lidt pres på den af jer, der måske har lidt svært ved at sætte ord på følelser – siger parterapeuten: ”Nu har vi ti minutter tilbage!”

Midt i ”det svære” er tiden gået.
I aftaler en ny tid. Typisk om to – tre uger. I tager hjem. På hjemturen er der typisk stille i bilen. Hver især er I fyldt med tanker om, hvad partneren sagde. Hvad mente han/hun med det? Har man forstået det rigtigt? Mange spørgsmål.

I kommer hjem. Til hverdagens gøremål. Til rutiner og til travlhed. Til tanker og til følelser og til handlinger. Ens egne. Ens partners.
Nu er der pludselig lang tid til næste parterapi.

En effektiv, givende og fyldestgørende parterapi vil typisk tage 5 – 6 sessioner.
Det giver stor tryghed, når I som par forpligter jer til at gennemføre opgaven, til der ikke er mere at arbejde med sammen med terapeuten.
Netop dén tryghed kan være altafgørende for, om den gensidige tillid genopstår i jeres parforhold i løbet af det parterapeutiske forløb.

Hvordan foregår en Intensiv Parterapi hos Janne Jaaks i Blokhus?

Gennem de seneste otte år har jeg udviklet mit koncept Intensiv Parterapi.
Selve idéen med at gøre parterapien intensiv kommer fra USA, hvor parterapeuter tager par ind en weekend eller en hel uge. I USA arbejder parterapeuten med flere par ad gangen. Naturligvis med udfordringer, der for deltagerne i den intensive parterapi minder om hinanden.
Min holdning er imidlertid, at det er meget private og ofte sårbare forhold, vi taler om. Derfor arbejder jeg kun med ét par ad gangen.

Intensiv Parterapi   (se også: http://jannejaaks.dk/intensiv-parterapi-i-blokhus/ )
Jeg tilbyder en kort og en lang Intensiv Terapi:
En hel dag eller to en halv dag (fx en weekend).
De fungerer på samme måde. På to og en halv dag er der naturligvis meget mere tid. Netop tiden betyder meget.

Her får du en beskrivelse af en heldags parterapi hos Janne Jaaks:

I ankommer kl. 9, hvor jeg byder jer velkommen i vores lokale – et lyst og hyggeligt rum i vores eget hjem i Blokhus. I får serveret kaffe/the/vand samt lidt frugt eller grøntsager, nødder og god chokolade gennem dagen. Økologisk.

Jeg starter med at præsentere mig selv. Min baggrund. Min faglighed. Måske har I allerede orienteret jer på min hjemmeside http://jannejaaks.dk/.
Jeg nævner min mand, Tommy Rosenkilde, og hans terapeutiske kompetencer. Han kan til en hver tid trækkes ind i terapien, såfremt det giver god mening.
Vi arbejder begge under 100% tavshedspligt.

Jeg er ordstyrer gennem hele dagen. Så i og for sig kan I blot læne jer tilbage og slappe af. Jeg skal nok få stillet jer alle de spørgsmål, der skal svares på. Også de, der skal tages op til en konstruktiv samtale. Måske diskussion. Det er mig, der fordeler taletiden mellem jer. Hvis I kommer ud på et sidespor i samtalen, er det helt ok. Det sker jo let. Men jeg får jer på rette spor igen.

Måske er det jeres indbyrdes kommunikation, der er et issue. Så giver jeg jer redskaber til netop det.
Måske fejltolker I, hvad jeres partner siger. Så tjekker vi det sammen og får den rigtige mening frem.
Måske har I begge – eller den ene af jer – svært ved at sætte ord på store følelser. Så hjælper jeg jer med det.
Måske handler det om, at I skal blive mere nærværende overfor hinanden. Så giver jeg jer øvelser, som er effektive til netop det.
Og sådan er der sikkert mange flere ”måske”…

Som noget af det første beder jeg jer enkeltvis at fortælle, hvilket menneske I hver især er. Hvad har gjort jer til den mand/kvinde, I er i dag? Det er jo væsentligt hvilket menneske, man er. Og det er faktisk sundt og givende for ens partner, blot at læne sig tilbage og slå ørerne ud 😊

Derefter tager vi fat på årsagen til, at I kommer i parterapi. Ofte er der flere årsager end I faktisk har forestillet jer. Jeg er, i al beskedenhed, dygtig til at spørge, lytte og finde ind til det, der reelt gemmer sig bag jeres udfordringer. Noget er I bevidste om, andet kan være overraskende at møde som årsag.

Ofte vælger jeg at arbejde lidt med jer hver for sig midt på dagen. Imens har den anden pause, og kan gå tur i Klitplantagen uden for eller på stranden nær ved.

Vi har al den tid, der er brug for.
De pauser vi ønsker, lægger vi, når det passer os bedst
😊

I oplever forløsning og forståelse over situationer, I tænkte var låste eller uløselige.
I oplever at se jeres partner i et mere nuanceret lys, end før I kom.
I tager hjem med en masse ny viden om jer selv som par og som individer.
I tager hjem med masser af ”redskaber” til at tackle netop jeres parforhold på en måde, hvor I kommer til at opleve glæde og nærvær.
I kommer igennem alt, hvad der er vigtigt at få arbejdet med. På en hel dag. Eller på en weekend. Eventuelt over et par hverdage, hvis I har mulighed.

I er hjertelig velkommen

Janne Jaaks

 

 

Janne Jaaks ved bordet i terapien i Blokhus