Efterårets svampe

Mange af vores klienter i intensiv parterapi her i Blokhus nyder godt af muligheden for de flere indfaldsvinkler, vi kan byde på i forløbet.

Den kognitive terapi
Jeg står selv for den kognitive terapi, der bygger på ”fornuftens” muligheder for at forandre uhensigtsmæssige mønstre i tanker eller adfærd. Handler om at forstå hvad ens egne tanker reelt bygger på. At få øje på og ændre irrationelle eller forkerte tanker om ens partner. At indse og forstå, hvad der præcist ”er gået skævt” i parforholdet. Forstå hvordan og hvorfor tanker og følelser ”løber løbsk” på enten forkerte eller reelle opfattelser.

Seksuelle udfordringer
Nogle gange viser det sig, at seksuelle udfordringer er en uheldig medspiller. Det kan være, at seksualitetsniveauet er faldet, og at parterne ønsker det hævet igen. Det kan være, at den ene part har et højere lystniveau end den anden. Det kan være en begrundet jalousi, en irrational jalousi, utroskab eller andre forhold, der skal ”på bordet” og afklares. Der kan være tale om mange andre seksuelle udfordringer.
Som uddannet sexolog/seksualvejleder byder jeg fagligt ind på dette felt, og i fællesskab får vi ”vendt og drejet” udfordringerne; får afklaret fakta og får ”vejen frem” talt grundigt igennem.
Oftest viser det sig, at ”parforholdets seksuelle verden” faktisk kommer videre.

Kommunikative udfordringer
Uanset om parret på forhånd har sagt, at deres kommunikation går skævt, så iagttager jeg, hvordan kommunikationen mellem parterne foregår.
Afbryder begge hinanden. Eller afbryder den ene ofte den anden. Lytter “modtager” aktivt, når “afsender” taler og omvendt. Forstår “modtager” budskabet? Eller skaber “modtager” sin egen fortolkning? Der er mange faldgrupper i måden at kommunikere på. Jeg har lommen fuld af øvelser, som vi tager i brug, hvis jeg vurderer, at det kan gavne parret.

Flere øvelser
Uanset hvad udfordringerne er for parret, så har jeg ”en stor kuffert” med øvelser. Øvelser, der er guld værd. For det er som regel øvelser i netop dét nærvær, parret har lagt bag sig.
Fælles øvelser i nærvær. Fælles øvelser på det intime plan. Individuelle øvelser. Intensiv parterapi er ofte mere end at lytte og fortælle. Det er en aktiv indsats.

Følelsesfokuseret terapi
Hvis jeg under forløbet af en intensiv terapi finder, at der er irrationelle følelser i spil eller følelser, der blokerer for hurtigt at komme videre, inddrager jeg min mand, Tommy Rosenkilde, der gennem mange har år har arbejdet med følelsesfokuseret terapi (hypnoterapi).
Hypnosen er et hurtigt og yderst effektivt psykologisk redskab til at arbejde med ”følelseshjernen”, der har utrolig megen magt over tanker, handlinger og adfærd. ”Følelseshjernen” er en gruppe dybtliggende strukturer i hjernen, hvoraf det såkaldte limbiske system vægter meget. Faktisk styrer ”følelseshjernen” omkring 95 % – 98% af vores tanker.
Det betyder, at en bestemt følelse straks trigger en tanke. En tanke, der kan være helt forkert i forhold til virkeligheden.
Omvendt kan en tanke om en situation trigge en følelse, der så igen trigger nye tanker. Alle sammen måske helt forkerte i forhold til virkeligheden. Og så opstår ”knuden” i parforholdet.
Irrationelle eller forkerte følelser er hypnoterapeutens område. Nogle gange kan sådanne følelser ”slettes”, andre gange kan de dæmpes, så de ikke blokerer i samme grad.
At arbejde konkret med ”følelseshjernen” er en uhyre langsommelig proces gennem samtale eller kognitiv terapi, og mange gange uden virkning. Netop derfor oplever mange mennesker, at de har haft samtaler med psykologer og terapeuter over mange måneder uden den store effektive forandring.
Hypnosen, der går direkte til følelserne, er derfor effektiv med en hurtig forandring på det følelsesmæssige plan. Vi oplever faktisk altid, at arbejdet bærer frugt her og nu, det vil sige at det kognitive arbejde kan fortsættes med det samme.

Vores force er naturligvis, at vi behersker de forskellige psykologisk og terapeutiske redskaber, og at vi sparrer under hele forløbet. På den måde kan vi skiftes til en indsats, der måtte være bedst for parret under forløbet. 

Adfærdsterapi
Denne indfaldsvinkel hører på en måde under den kognitive indsats, men handler ikke kun om at forholde sig til tankerne og ændre tankemønstre. Den tager fat på en konkret adfærd, som klienten skal ”lære” at magte, at tackle og forholde sig positivt til. Princippet er dét, som du måske kender som ”op på hesten igen” eller som min mand kalder det, når han arbejder med det: ”face the fear”.
Helt konkret handler det om ”at turde”… og derigennem opleve, at adfærden reelt set ”ikke var så uovervindelig”, og endda gav en tilfredsstillelse, en god følelse. Dvs. en ændring på det følelsesmæssige plan, idet succesoplevelsen fremkalder en række signalstoffer, der føles behagelige.
Angst er ”ikke andet” end de modsatte signalstoffer. De signalstoffer, der både på det bevidste og ubevidste plan får dig til at føle ”fare”.
Kan du bevidst overvinde den angstprovokerende adfærd, så oplever du denne ændring i kroppens signalstoffer. Du mærker den ganske enkelt. En succes. Og så tør du igen 😊

Vores indsats… en blandet landhandel
Tja, det er måske en måde at udtrykke det. Vi præsenterer i hvert fald en vifte af muligheder og indfaldsvinkler. En landhandel… hvor varerne er forskellige psykologiske, terapeutiske og sexologiske metoder og indsatser. Med stor erfaring, faglig viden og ballast.
Vi har yderligere en force, som alle vores klienter priser os for. Vi ”har ikke noget ur”. Det skal forstås sådan, at vi giver jer den tid, I har behov for. Intet stopur, der betyder, at tiden er gået for denne gang.
Næh, vi klør på. Og ja… hos Janne Jaaks og Tommy Rosenkilde ryger der ofte mange ”overtimer” på. Men pyt, det handler ikke om timerne, det handler om parret 😊